Bridgestone logo
Lietuvos | Tarptautinis tinklapis | Susisiekti su mumis | 
Bridgestone Baltics SIA

Visos automobilių parko sistemos

Efektyvūs sprendimai automobilių parkui
Automobilių parkai, susiduriantys su vis konkurencingesne Europos kelių transporto pramone, patiria nuolatinį spaudimą mažinti eksploatacijos išlaidas. O padangos yra svarbiausias elementas: pirmiausia – tai yra nemenkos tiesioginės išlaidos, antra - jos įtakoja kitas išlaidas, kaip antai transporto priemonių prieinamumas, kuro ekonomija, vadyba ir administravimas.

Tai idealus sprendimas, užtikrinantis:
  • lankstų, į klientą orientuotą požiūrį, leidžiantį patenkinti specifinius poreikius, tiek konkrečioje šalyje, tiek visos Europos mastu.
  • Padangoms skirto biudžeto taupymą.
  • Bendrą eksploatacijos ekonomiją renkantis transporto priemones, sutrumpintą vadybos laiką, mažinamas administracines išlaidas, ...
  • Jog turėsite daugiau laiko koncentruotis į savo pagrindinę veiklą.
  • Visišką dvasios ramybę.

„Bridgestone” visapusiška padangų patikra užtikrina efektyvų padangų tarnavimą, atsiliepimus ir pasitenkinimą
„Bridgestone” sukūrė išskirtinį padangų priežiūros programinės įrangos paketą, pavadintą Visapusiška padangų patikra, sekantį faktus ir didinantį padangų našumą.


Pačios moderniausios sistemos
„Bridgestone” automobilių parkų sistemos paremtos išsamia internete valdoma padangų užsakymų valdymo ir apmokėjimo sistema, apimančia visas su padangomis susijusias veiklas, atliekamas automobilių parko vardu:
  • visiškai skaidri sistema, valdoma realiame laike.
  • Moderni akylos padangų eikvojimosi ir svarbiausių eksploatacijos rodiklių stebėsenos įranga.
  • Viso automobilių parko ir atskirų transporto priemonių sąnaudos km ir km /mm.
  • Plačios atsiskaitymo galimybės siekiant sumažinti administracines išlaidas.

„Bridgestone” padangų patikros modulis
Jei bet kurio automobilių parko operatoriaus paklaustume, ko jie labiausiai nori, devyni iš dešimties atsakytų: sumažinti išlaidas. Kadangi padangos susiję su pastoviomis išlaidomis operatorių automobilių parke, jie privalo užtikrinti, jog jos naudojamos maksimaliai efektyviai.

Todėl automobilių parko operatoriams reikalingos visapusiškos ir ekonomiškos jų padangų tiekėjo paslaugos. Štai čia pasitarnauja „Bridgestone” padangų patikros modulis. Pasiekiamas išskirtinai tik krovininių automobilių segmento tinkle, padangų patikros modulis yra profesionali, ypač moderni padangų duomenų valdymo sistema. Ši programa sugeneruoja įvairias svarbias ataskaitas, kaip antai, slėgis, protektoriaus gylis, defektai ir eksploatacija. Šios ataskaitos gali būti specialiai parengiamos, kad atitiktų specifinius automobilių parko reikalavimus, susijusius su padangų stebėsena ir / arba apvalkalo priežiūrą, šitaip mažinant išlaidas.