Bridgestone logo
Lietuvos | Tarptautinis tinklapis | Susisiekti su mumis | 
Bridgestone Baltics SIA

Padangų ilgaamžiškumas

Keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangų galiojimo laikas, įskaitant atsargines padangas.

Ši rekomendacija galioja keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangoms, pažymėtoms C, CP ar LT dydžių indeksais.
Už padangų priežiūrą visuomet atsako vartotojai. Jie patys turi nuspręsti, kada laikas keisti padangas. Vartotojai turėtų atkreipti dėmesį, jog padangos gaminamos iš įvairių medžiagų ir gumos junginių, turinčių savybių, kurios būtinos, kad padangos tinkamai funkcionuotų. Laikui bėgant padangos savybės kinta. Kiekvienos padangos pokyčiai priklauso nuo daugybės veiksnių: oro, laikymo ir naudojimo sąlygų (apkrovos, greičio, oro slėgio, priežiūros ir t. t), kurie veikia padangą eksploatacijos laikotarpiu. Šie nuo naudojimo priklausomi pokyčiai yra labai skirtingi, todėl neįmanoma iš anksto numatyti konkrečios padangos tarnavimo laiko.
Štai kodėl vartotojams derėtų ne tik atlikti reguliarią keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių padangų, įskaitant atsargines, apžiūrą, bet ir reguliariai parodyti padangas kvalifikuotam specialistui, pvz., padangų pardavėjui, kuris įvertins padangų būklę ir tolesnio naudojimo galimybę. Penkerius ir daugiau metų naudojamos padangos turėtų būti apžiūrimos specialisto bent kartą per metus.
Raginame vartotojus atkreipti dėmesį ne tik į padangos vizualinę būklę ir slėgį, bet ir į darbo pakitimus, pvz., padidėjęs oro leidimas, garsas, vibracija, kurie reikštų, jog padangą reikia pakeisti, kol visiškai neišėjo iš rikiuotės.
Vien iš kalendorinio amžiaus nuspėti, kada reikėtų keisti padangas, neįmanoma. Kita vertus, kuo senesnė padanga, tuo didesnė tikimybė, kad ją reikės keisti dėl eksploatacijos laikotarpiu atsirandančių pokyčių ar kitų per apžiūrą arba naudojant pastebėtų defektų.
Didžiąją dalį padangų reikia keisti nepraėjus 10 metų ir rekomenduojama pakeisti visas padangas, naudojamas daugiau nei 10 metų nuo gamintojo nurodytos pagaminimo datos, naujomis – tai tiesiog atsargumo priemonė, net jei tokios padangos atrodo tinkamos naudoti arba dar nesusidėvėjo. Ši rekomendacija nesumažina vartotojo atsakomybės už padangų keitimą laiku.
Keisdami padangas, kurios buvo kartu su įsigyta transporto priemone, laikykitės gamintojo rekomendacijų (neviršykite 10 metų termino).
Kaip nustatyti padangos pagaminimo datą
Pagaminimo datą galima lengvai nustatyti pagal serijos numerį, esantį ant padangos sienelės.
Serijos numeris yra raidžių ir skaitmenų kodas, susidedantis iš 11 skaičių ir dažniausiai, bet ne visada, prieš juos esančio akronimo DOT (angl. – Department of Transportation – Transporto ministerija). Paskutiniai 4 serijos numerio skaičiai reiškia padangos pagaminimo datą.
Kaip parodyta žemiau, pirmi 2 skaičiai nurodo pagaminimo savaitę (ji kinta nuo 01 iki 52), o paskutiniai du skaičiai – pagaminimo metus.
Padangų, pagamintų iki 2000-ųjų, pagaminimo metai nurodomi vienu skaitmeniu (pvz., 189 reikštų 18-a savaitė, 1999).
1990–2000 metų laikotarpiu kai kurios padangos buvo žymimos trikampiu, rodančiu paskutinį serijos numerio skaičių, kad būtų galima jas atskirti nuo anksčiau pagamintų padangų.
2008 m. birželio mėnesio rekomendacija (pakeičia 2006 metų rekomendaciją)